Z dumą informujmy, że w związku z nieustannym rozwojem Zero Gravity Sp. z o.o., została zwiększona suma gwarancji ubezpieczeniowej. Obecnie wynosi 742 500 PLN, co stanowi wartość 168 150,01 EUR.

Przedmiotem gwarancji jest:

1. Zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy Wnioskodawca wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu;

2. Zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystycznej w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących Wnioskodawcy oraz osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana;

3. Zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących wnioskodawcy oraz osób, które działają w jego imieniu, stosowanie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych.

 

Certyfikat Gwarancji Ubezpieczeniowej do pobrania TUTAJ.