Każdy uczestnik wyjazdu jest obligatoryjnie ubezpieczany w TU AXA w wariancie, który zawiera zwyżkę za amatorskie uprawianie sportów zimowych na okres ważności skipassu (6 dni). Ubezpieczenie obowiązuje w czasie pobytu poza granicami RP na wyjeździe i obejmuje:

W trakcie wyjazdów do Szwajcarii:
KL z assistance: 15 000 EUR
NNW: 2 500 EUR
BAGAŻ PODRÓŻNY: 200 EUR
KOSZTY RATOWNICTWA: 5 000 EUR

W trakcie wyjazdów do Austrii, Francji i Włoch:
KL z assistance: 10 000 EUR
NNW: 2 000 EUR
BAGAŻ PODRÓŻNY: 200 EUR
KOSZTY RATOWNICTWA: 5 000 EUR

Dodatkowo zalecamy wykupienie ubezpieczeń, które zawierają rozszerzenie ubezpieczenia obligatoryjnego. Rozszerzenie ubezpieczenia obligatoryjnego obowiązuje tylko w okresie ważności skipassu (6 dni). Poniżej znajdziecie zestawienie możliwości ubezpieczeń oferowanych przez Zero Gravity i TU AXA:

KL wraz z assistance i AS (20 000 EUR)
NNW (4 000 EUR),
BAGAŻ PODRÓŻNY (200 EUR)
KOSZTY RATOWNICTWA (5 000 EUR)
OC zawiązana z uprawianiem narciarstwa, windsurfingu  i jego pochodnych (10 000 EUR)

KL wraz z assistance i sportami wysokiego ryzyka (30 000 EUR) obejmujące jazdę poza trasami
NNW (4 000 EUR)
BAGAŻ PODRÓŻNY (200 EUR)
KOSZTY RATOWNICTWA (5 000 EUR)
OC zawiązana z uprawianiem narciarstwa, windsurfingu  i jego pochodnych (10 000 EUR)
OC CYWILNE (50 000 EUR)
SPRZĘT SPORTOWY (700 EUR)

KL wraz z assistance i AS (100 000 EUR)
KL skutków chorób przewlekłych i nowotworowych do wysokości 10%  sumy ubezpieczenia KL (10 000 EUR)
NNW (plus włączona tabela nr 2 skręceń i zwichnięć, 4 000 EUR)
BAGAŻ PODRÓŻNY (400 EUR)
KOSZTY POSZUKIWAŃ I RATOWNICTWA (6 000 EUR)
NWS (śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku 100% SU NNW)
SPRZĘT SPORTOWY (700 EUR)
OC Cywilne (szkody osobowe 50 000 EUR, szkody rzeczowe 5000 EUR)
OC Sport (szkody osobowe 10 000 EUR, szkody rzeczowe 100 EUR)
Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego (200 EUR)
Ubezpieczenie opóźnienia lotu (200 EUR)
Ubezpieczenie gotówki wypłacanej z bankomatu utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku (150 EUR)
Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem pozostawionego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej (3 500 EUR)
Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski (250 EUR)
Świadczenie dzienne w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych (20 EUR)
Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego (20 EUR na każdy dzień dla 1 osoby)
KL na terenie RP i koszty rehabilitacji na terenie RP w następstwie nieszczęśliwego wypadku do sumy ubezpieczenia (do sumy ubezpieczenia 10 000 PLN)
Koszty środków pomocniczych do sumy ubezpieczenia (do sumy ubezpieczenia 1000 PLN)

Wszystkim Klientom rekomendujemy wyrobienie karty EKUZ. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego otrzymasz w najbliższym oddziale NFZ, bezpłatnie i szybko (3-5 dni), nawet na chwilę przed zaplanowanym wyjazdem. Zaufajcie nam i zdobytemu przez lata doświadczeniu, które pokazuje, że placówki medyczne za granicą (na terenie UE i krajów należących do EFTA) działają zdecydowanie sprawniej, jeśli pacjent ma ze sobą kartę. Kartę otrzymuje każdy, kto ma ubezpieczenie zdrowotne w NFZ lub posiada prawo do korzystania z opieki medycznej w Polsce. Wniosek o wydanie można złożyć w formie on-line, a samą EKUZ odbiera się osobiście albo dostaje się pocztą. Procedura jest wyjątkowo prosta, a profity płynące z posiadania karty ogromne. Zatem czas na wypełnienie wniosku!

 

Zero Gravity zaleca także wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Pozwala ono na zwrot do 100% poniesionych, a niezrefundowanych kosztów, w przypadku nagłej, nieprzewidzianej rezygnacji  z wyjazdu (losowe zdarzenie, wymagające odpowiedniego potwierdzenia). Koszt ubezpieczenia zależny jest od rodzaju wyjazdu, a szczegóły znajdują się TUTAJ.