Każdy uczestnik wyjazdu jest obligatoryjnie ubezpieczany w TU AXA w wariancie, który zawiera zwyżkę za amatorskie uprawianie sportów zimowych na okres ważności skipassu (6 dni). Ubezpieczenie obowiązuje w czasie pobytu poza granicami RP na wyjeździe i obejmuje:

W trakcie wyjazdów do Szwajcarii:
KL z assistance: 15 000 EUR
NNW: 2 500 EUR
BAGAŻ PODRÓŻNY: 200 EUR
KOSZTY RATOWNICTWA: 5 000 EUR

W trakcie wyjazdów do Austrii i Francji:
KL z assistance: 10 000 EUR
NNW: 2 000 EUR
BAGAŻ PODRÓŻNY: 200 EUR
KOSZTY RATOWNICTWA: 5 000 EUR

Dodatkowo zalecamy wykupienie ubezpieczeń, które zawierają rozszerzenie ubezpieczenia obligatoryjnego. Rozszerzenie ubezpieczenia obligatoryjnego obowiązuje tylko w okresie ważności skipassu (6 dni). Poniżej znajdziecie zestawienie możliwości ubezpieczeń oferowanych przez Zero Gravity i TU AXA:

KL wraz z assistance i AS (20 000 EUR)
NNW (4 000 EUR),
BAGAŻ PODRÓŻNY (200 EUR)
KOSZTY RATOWNICTWA (5 000 EUR)
OC zawiązana z uprawianiem narciarstwa, windsurfingu  i jego pochodnych (10 000 EUR)

KL wraz z assistance i sportami wysokiego ryzyka (30 000 EUR) obejmujące jazdę poza trasami
NNW (4 000 EUR)
BAGAŻ PODRÓŻNY (200 EUR)
KOSZTY RATOWNICTWA (5 000 EUR)
OC zawiązana z uprawianiem narciarstwa, windsurfingu  i jego pochodnych (10 000 EUR)
OC CYWILNE (50 000 EUR)
SPRZĘT SPORTOWY (700 EUR)

KL wraz z assistance i AS (100 000 EUR)
KL skutków chorób przewlekłych i nowotworowych do wysokości 10%  sumy ubezpieczenia KL (10 000 EUR)
NNW (plus włączona tabela nr 2 skręceń i zwichnięć, 4 000 EUR)
BAGAŻ PODRÓŻNY (400 EUR)
KOSZTY POSZUKIWAŃ I RATOWNICTWA (6 000 EUR)
NWS (śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku 100% SU NNW)
SPRZĘT SPORTOWY (700 EUR)
OC Cywilne (szkody osobowe 50 000 EUR, szkody rzeczowe 5000 EUR)
OC Sport (szkody osobowe 10 000 EUR, szkody rzeczowe 100 EUR)
Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego (200 EUR)
Ubezpieczenie opóźnienia lotu (200 EUR)
Ubezpieczenie gotówki wypłacanej z bankomatu utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku (150 EUR)
Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem pozostawionego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej (3 500 EUR)
Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski (250 EUR)
Świadczenie dzienne w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych (20 EUR)
Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego (20 EUR na każdy dzień dla 1 osoby)
KL na terenie RP i koszty rehabilitacji na terenie RP w następstwie nieszczęśliwego wypadku do sumy ubezpieczenia (do sumy ubezpieczenia 10 000 PLN)
Koszty środków pomocniczych do sumy ubezpieczenia (do sumy ubezpieczenia 1000 PLN)

Warto również wyrobić kartę EKUZ – EUROPEJSKĄ KARTĘ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO. Z doświadczenia wiemy, że placówki medyczne działają zdecydowanie sprawniej jeśli pacjent ma ze sobą kartę EKUZ, dlatego też polecamy wyrobienie karty w najbliższym oddziale NFZ.

 

Zero Gravity zaleca także wykupienie ubezpieczenia kosztów rezygnacji. Pozwala ono na zwrot do 100% poniesionych, a niezrefundowanych kosztów w przypadku nagłej, nieprzewidzianej rezygnacji (losowe zdarzenie, wymagające odpowiedniego potwierdzenia). Koszt ubezpieczenia zależy od rodzaju wyjazdu, a szczegóły znajdują się tutaj.