PROCEDURA UBEZPIECZENIA W ZWIĄZKU Z COVID – 19

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie AXA, które oferujemy w standardzie, obejmuje leczenie skutków zarażenia się COVID – 19.. Rekomendujemy jednak rozszerzenie ubezpieczenia. I tak:

  • Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji AXA pokrywa koszty związane z konieczności odwołania wyjazdu z powodu zachorowania na COVID – 19.
  • NOWOŚĆ: Zero Gravity, we współpracy z Allianz Polska S.A., oferuje także ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, obejmujące zwrot kosztów wyjazdu w przypadku konieczności pozostania w kwarantannie przed wyjazdem oraz w przypadku, kiedy taka kwarantanna jest nałożona przez właściwe instytucje w trakcie pobytu za granicą.

Kwarantanna

W chwili obecnej nie ma obowiązku odbywania kwarantanny po przyjeździe do krajów alpejskich. Dotyczy to również przejazdu przez kraje tranzytowe tj. Niemcy, Austrię, Czechy, Szwajcarię. Jednak obowiązek odbycia kwarantanny może zostać nałożony na każdego z nas indywidualnie, zarówno przed wyjazdem, w jego trakcie, jak i po powrocie.

Przed wyjazdem

Kwarantanna czy choroba COVID 19, jak każda inna choroba czy wypadek losowy, nie uprawnia do bezkosztowej rezygnacji z wyjazdu, rezygnacja taka możliwa jest na zasadach określonych w OWU. Dlatego też rekomendujemy dodatkowe ubezpieczenie w tym zakresie. Zero Gravity, we współpracy z Allianz Polska S.A., oferuje ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, obejmujące zwrot kosztów wyjazdu w przypadku konieczności pozostania w kwarantannie przed wyjazdem. Możliwa jest także, nie później jednak niż na 6 dni przed terminem wyjazdu, bezkosztowa zmiana terminu wyjazdu (tylko i wyłącznie w przypadku wyjazdów do LAAX, Szwajcaria) na inny w trakcie sezonu zimowego 2020/21 (z uwzględnieniem różnicy ceny wybranych wyjazdów i dostępności wolnych miejsc).

W trakcie pobytu 

Oczywiście, jeśli decyzją władz, wjazd do resortu będzie wiązał się z koniecznością odbycia kwarantanny na miejscu, wyjazd zostanie odwołany.

Kwarantannę co do indywidualnych osób nakłada i określa jej zasady specjalna jednostka sanitarna, podejmując kroki adekwatne do konkretnej sytuacji. Jeśli test na obecność koronawirusa jest negatywny, na ogół można wrócić do domu, szczególnie jeśli dysponują Państwo własnym samochodem. W przypadku wyniku pozytywnego kwarantanna odbywa się na miejscu. Koszty kwarantanny na warunkach określonych w OWU pokrywa ubezpieczyciel. Dlatego rekomendujemy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, które pokrywa koszty kwarantanny, powrotu, jak i niewykorzystanych świadczeń w przypadku skrócenia pobytu.

Po powrocie do Polski

W chwili obecnej nie ma obowiązku odbywania kwarantanny po powrocie z zagranicy. Ewentualne wprowadzenie takiego obowiązku nie będzie stanowiło podstawy do bezkosztowej rezygnacji z wyjazdu, jednak (tylko i wyłącznie w przypadku wyjazdów do LAAX w Szwajcarii) ZG umożliwia, nie później jednak niż na 6 dni przed terminem wyjazdu, zmianę terminu wyjazdu bezkosztowo w trakcie sezonu zimowego 2020/2021 oraz 2021/2022(z uwzględnieniem różnicy ceny wybranych wyjazdów i dostępności wolnych miejsc).

_____

PONIŻEJ STANDARDOWA PROCEDURA UBEZPIECZENIA AXA

Zero Gravity zaleca także wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji AXA. Pozwala ono na zwrot do 100% poniesionych, a niezrefundowanych kosztów, w przypadku nagłej, nieprzewidzianej rezygnacji  z wyjazdu (losowe zdarzenie, wymagające odpowiedniego potwierdzenia). Koszt ubezpieczenia zależny jest od rodzaju wyjazdu, a szczegóły znajdują się TUTAJ.

Prosimy również pamiętać, ze w przypadku zmiany ceny wyjazdu, objętej ubezpieczeniem od kosztów rezygnacji np. w wyniku dokupienia szkoleń lub innych opcji dodatkowych, należy dokonać dopłaty do ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. W innym wypadku dokupione świadczenia dodatkowe nie będą objęte ochroną ubezpieczeniową. Koszt dopłaty do składki będzie wyliczany indywidualnie.

____

Każdy uczestnik wyjazdu jest obligatoryjnie ubezpieczany w TU AXA w wariancie, który zawiera zwyżkę za amatorskie uprawianie sportów zimowych na okres ważności skipassu (6 dni) oraz letnich. Ubezpieczenie obowiązuje w czasie pobytu poza granicami RP na wyjeździe i obejmuje:

W trakcie wyjazdów do Szwajcarii:
KL z assistance: 15 000 EUR
NNW (bez tabeli skręcenia i zwichnięcia): 2 500 EUR
BAGAŻ PODRÓŻNY: 200 EUR
KOSZTY RATOWNICTWA: 5 000 EUR

W trakcie wyjazdów do Francji, Włoch i Portugalii:
KL z assistance: 10 000 EUR
NNW (bez tabeli skręcenia i zwichnięcia): 2 000 EUR
BAGAŻ PODRÓŻNY: 200 EUR
KOSZTY RATOWNICTWA: 5 000 EUR

W trakcie wyjazdów do Egiptu:
KL z assistance: 30 000 EUR
NNW (bez tabeli skręcenia i zwichnięcia): 4 000 EUR
BAGAŻ PODRÓŻNY: 200 EUR
KOSZTY RATOWNICTWA: 5 000 EUR

Istnieje również możliwość rozszerzenia składki o zwyżkę za choroby przewlekłe. Prosimy o kontakt z biurem celem wyliczenia składki na adres mailowy: info@zerogravity.pl

Dodatkowo zalecamy wykupienie ubezpieczeń, które zawierają rozszerzenie ubezpieczenia obligatoryjnego. Rozszerzenie ubezpieczenia obligatoryjnego obowiązuje tylko w okresie ważności skipassu (6 dni). Poniżej znajdziecie zestawienie możliwości ubezpieczeń oferowanych przez Zero Gravity i TU AXA (zakresy obowiązują tylko w przypadku wyjazdów w obszar Europy):

Ubezpieczenie COMFORT obejmuje:

KL wraz z assistance i AS (20 000 EUR)
NNW (4 000 EUR; bez tabeli skręcenia i zwichnięcia),
BAGAŻ PODRÓŻNY (200 EUR)
KOSZTY RATOWNICTWA (5 000 EUR)
OC zawiązana z uprawianiem narciarstwa, windsurfingu  i jego pochodnych (10 000 EUR)

Pełna informacja na temat zakresu ubezpieczenia dostępna jest w: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Kontynenty AXA Ubezpieczenia TUiR S.A nr. 1/30/08/2018  dnia 30.08.2018 r. (wariant podstawowy, Comfort, Superior)

Istnieje również możliwość rozszerzenia składki o zwyżkę za choroby przewlekłe. Prosimy o kontakt z biurem celem wyliczenia składki na adres mailowy: info@zerogravity.pl

Ubezpieczenie SUPERIOR obejmuje:

KL wraz z assistance i SWR (30 000 EUR)
NNW (4 000 EUR; bez tabeli skręcenia i zwichnięcia)
BAGAŻ PODRÓŻNY (200 EUR)
KOSZTY RATOWNICTWA (5 000 EUR)
OC zawiązana z uprawianiem narciarstwa, windsurfingu  i jego pochodnych (10 000 EUR)
OC CYWILNE (50 000 EUR)
SPRZĘT SPORTOWY (700 EUR)

Pełna informacja na temat zakresu ubezpieczenia dostępna jest w: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Kontynenty AXA Ubezpieczenia TUiR S.A nr. 1/30/08/2018  dnia 30.08.2018 r. (wariant podstawowy, Comfort, Superior)

Istnieje również możliwość rozszerzenia składki o zwyżkę za choroby przewlekłe. Prosimy o kontakt z biurem celem wyliczenia składki na adres mailowy: info@zerogravity.pl

Ubezpieczenie DELUXE obejmuje:

KL wraz z assistance i AS (100 000 EUR)
KL skutków chorób przewlekłych i nowotworowych do wysokości 10%  sumy ubezpieczenia KL (10 000 EUR)
KOSZTY POSZUKIWAŃ I RATOWNICTWA (6 000 EUR)
NNW (plus włączona tabela nr 2 skręcenia i zwichnięcia, 4 000 EUR)
NWS (śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku 100% SU NNW) 4 000 EUR
BAGAŻ PODRÓŻNY (400 EUR)
Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego (200 EUR)
Ubezpieczenie opóźnienia lotu (200 EUR)
OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) – szkody osobowe 50 000 EUR
OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) – szkody rzeczowe 5 000 EUR
OC (odpowiedzialność cywilna sportowa) – szkody osobowe 10 000 EUR
OC (odpowiedzialność cywilna sportowa ) – szkody rzeczowe 1 000 EUR
Ubezpieczenie gotówki wypłacanej z bankomatu utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku (150 EUR)
Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem pozostawionego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej (3 500 EUR)
Ubezpieczenie sprzętu sportowego (700 EUR)
Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski (250 EUR)
Świadczenie dzienne w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych (20 EUR)
Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego (20 EUR na każdy dzień dla 1 osoby)
KL na terenie RP i koszty rehabilitacji na terenie RP w następstwie nieszczęśliwego wypadku do sumy ubezpieczenia (do sumy ubezpieczenia 10 000 PLN)
Koszty środków pomocniczych do sumy ubezpieczenia (do sumy ubezpieczenia 1 000 PLN)

Pełna informacja na temat zakresu ubezpieczenia dostępna jest w: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kontynenty  MULTITRAVEL AXA Ubezpieczenia TUiR S.A nr.1/30/08/2018 z dnia 30.08.2018 r. (wariant Deluxe)

Ubezpieczenie DELUXE SWR obejmuje:

KL wraz z assistance i SWR (100 000 EUR)
KL skutków chorób przewlekłych i nowotworowych do wysokości 10%  sumy ubezpieczenia KL (10 000 EUR)
KOSZTY POSZUKIWAŃ I RATOWNICTWA (6 000 EUR)
NNW (plus włączona tabela nr 2 skręcenia i zwichnięcia, 4 000 EUR)
NWS (śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku 100% SU NNW) 4 000 EUR
BAGAŻ PODRÓŻNY (400 EUR)
Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego (200 EUR)
Ubezpieczenie opóźnienia lotu (200 EUR)
OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) – szkody osobowe 50 000 EUR
OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) – szkody rzeczowe 5 000 EUR
OC (odpowiedzialność cywilna sportowa) – szkody osobowe 10 000 EUR
OC (odpowiedzialność cywilna sportowa ) – szkody rzeczowe 1 000 EUR
Ubezpieczenie gotówki wypłacanej z bankomatu utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku (150 EUR)
Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem pozostawionego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej (3 500 EUR)
Ubezpieczenie sprzętu sportowego (700 EUR)
Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski (250 EUR)
Świadczenie dzienne w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych (20 EUR)
Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego (20 EUR na każdy dzień dla 1 osoby)
KL na terenie RP i koszty rehabilitacji na terenie RP w następstwie nieszczęśliwego wypadku do sumy ubezpieczenia (do sumy ubezpieczenia 10 000 PLN)
Koszty środków pomocniczych do sumy ubezpieczenia (do sumy ubezpieczenia 1 000 PLN)

Pełna informacja na temat zakresu ubezpieczenia dostępna jest w: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kontynenty  MULTITRAVEL AXA Ubezpieczenia TUiR S.A nr.1/30/08/2018 z dnia 30.08.2018 r. (wariant Deluxe)

Ubezpieczenie DELUXE SE obejmuje:

KL wraz z assistance i SE (100 000 EUR)
KL skutków chorób przewlekłych i nowotworowych do wysokości 10%  sumy ubezpieczenia KL (10 000 EUR)
KOSZTY POSZUKIWAŃ I RATOWNICTWA (6 000 EUR)
NNW (plus włączona tabela nr 2 skręcenia i zwichnięcia, 4 000 EUR)
NWS (śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku 100% SU NNW) 4 000 EUR
BAGAŻ PODRÓŻNY (400 EUR)
Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego (200 EUR)
Ubezpieczenie opóźnienia lotu (200 EUR)
OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) – szkody osobowe 50 000 EUR
OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) – szkody rzeczowe 5 000 EUR
OC (odpowiedzialność cywilna sportowa) – szkody osobowe 10 000 EUR
OC (odpowiedzialność cywilna sportowa ) – szkody rzeczowe 1 000 EUR
Ubezpieczenie gotówki wypłacanej z bankomatu utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku (150 EUR)
Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem pozostawionego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej (3 500 EUR)
Ubezpieczenie sprzętu sportowego (700 EUR)
Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski (250 EUR)
Świadczenie dzienne w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych (20 EUR)
Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego (20 EUR na każdy dzień dla 1 osoby)
KL na terenie RP i koszty rehabilitacji na terenie RP w następstwie nieszczęśliwego wypadku do sumy ubezpieczenia (do sumy ubezpieczenia 10 000 PLN)
Koszty środków pomocniczych do sumy ubezpieczenia (do sumy ubezpieczenia 1 000 PLN)

Pełna informacja na temat zakresu ubezpieczenia dostępna jest w: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kontynenty  MULTITRAVEL AXA Ubezpieczenia TUiR S.A nr.1/30/08/2018 z dnia 30.08.2018 r. (wariant Deluxe)

Wszystkim Klientom rekomendujemy wyrobienie karty EKUZ. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego otrzymasz w najbliższym oddziale NFZ, bezpłatnie i szybko (3-5 dni), nawet na chwilę przed zaplanowanym wyjazdem. Zaufajcie nam i zdobytemu przez lata doświadczeniu, które pokazuje, że placówki medyczne za granicą (na terenie UE i krajów należących do EFTA) działają zdecydowanie sprawniej, jeśli pacjent ma ze sobą kartę. Kartę otrzymuje każdy, kto ma ubezpieczenie zdrowotne w NFZ lub posiada prawo do korzystania z opieki medycznej w Polsce. Wniosek o wydanie można złożyć w formie on-line, a samą EKUZ odbiera się osobiście albo dostaje się pocztą. Procedura jest wyjątkowo prosta, a profity płynące z posiadania karty ogromne. Zatem czas na wypełnienie wniosku!