Stan na 10.03.2021

Szanowni Klienci, Drodzy Przyjaciele,

informujemy, że ze względu na wysoką średnią wykrytych zakażeń SARS-CoV-2 w Polsce, Szwajcaria zaliczyła nasz kraj w dniu 10 marca 2021 r do tzw. kraju wysokiego ryzyka.

Do dnia 21 marca 2021 roku włącznie, wjazd do Szwajcarii dla Polaków będzie odbywał się bez żadnych ograniczeń. W związku z tym wyjazdy Family Winter Week, Laax Session oraz Pure Laax #2  odbędą się zgodnie z planem.

Jednak, od dnia 22 marca 2021 roku obywatele Polski wjeżdżający do Szwajcarii / Laax  zostaną objęci 10 – dniową kwarantanną (UWAGA! Nie dotyczy osób już przebywających na miejscu w Szwajcarii, czyli uczestników wyjazdów Family Winter Week, Laax Session oraz Pure Laax #2).

Lista krajów wysokiego ryzyka tworzona jest w oparciu o średnią zachorowań w danym kraju w poprzedzających dwóch tygodniach.

Będziemy na bieżąco informować o wszelkich zmianach. Mamy nadzieję, że średnia wykrytych zakażeń w Polsce w kolejnych 14 dniach spadnie na tyle, że Polska zostanie usunięta z listy i będziemy mogli zrealizować wyjazdy Family Easter Weeek, Spring Week oraz Snow Dj Week i spotkać się na stoku.

Team Zero Gravity