Stan na 4.12.2020

Szanowni Klienci, Drodzy Przyjaciele,

informujemy, że ze względu na wysoką średnią wykrytych zakażeń SARS-CoV-2 w Polsce, Szwajcaria zaliczyła nasz kraj do tzw. strefy czerwonej.

Do dnia 13 grudnia 2020 roku włącznie wjazd do Szwajcarii dla Polaków będzie odbywał się bez żadnych ograniczeń. W związku z tym wyjazdy RELAAX #1 oraz RELAAX #2 odbędą się zgodnie z planem.

Dopiero od dnia 14.grudnia 2020 roku obywatele Polski wjeżdżający do Szwajcarii / Laax  zostaną objęci 10 – dniową kwarantanną (UWAGA! Nie dotyczy osób już przebywających na miejscu w Szwajcarii, czyli uczestników wyjazdów RELAAX #1 oraz RELAAX #2.)

Lista państw w strefie czerwonej tworzona jest w oparciu o średnią zachorowań w danym kraju w poprzedzających dwóch tygodniach.

Będziemy na bieżąco informować o wszelkich zmianach. Mamy nadzieję, że średnia wykrytych zakażeń w Polsce w kolejnych 14 dniach spadnie na tyle, że Polska zostanie usunięta z listy i już w pierwszych tygodniach stycznia będziemy mogli spotkać się na stoku na kolejnych wyjazdach Zero Gravity.

#Get On Board