INFORMACJE DOT. LOTU DO SZWAJCARII

Decyzją z 27 stycznia Rada Federalna postanowiła zmienić zasady wjazdu na terytorium Szwajcarii, jak również odbywania kwarantanny po przyjeździe (w tych przypadkach, których obowiązek kwarantanny dotyczy). Polski już nie ma na szwajcarskiej liście państw i regionów wysokie ryzyka, a więc po przyjeździe z Polski do Szwajcarii nie ma konieczności poddawania się kwarantannie.

Od 8 lutego wszyscy* przyjeżdżający do Szwajcarii, nawet z państw i regionów spoza listy obszarów wysokiego ryzyka (a więc również z Polski), będą zobowiązani:

  • okazać negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa SARS-CoV-19 w przypadku podróży samolotem (wykonany w ciągu ostatnich 72 godzin przed wejściem na pokład),
  • zarejestrować się za pomocą elektronicznego formularza lub wypełnić ankietę udostępnioną przez przewoźnika  w przypadku podróży komunikacją zbiorową (tj. samolotem, pociągiem, autobusem, statkiem).

*UWAGA! Dzieci poniżej 12 roku życia nie podlegają wymogowi testów i nie potrzebują dowodu negatywnego wyniku testu. 

  • Obowiązkowe wypełnienie Formularza – osoby przylatujące do Szwajcarii zobowiązane są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego przez wjazdem na teren Szwajcarii. Elektroniczny formularz zgłoszeniowy jest dostępny na swissplf.admin.ch. Formularz można wypełnić na komputerze lub smartfonie. Po jego wypełnieniu otrzymujemy potwierdzenie e-mailem z kodem QR. Kod należy mieć pod ręką przy wjeździe do Szwajcarii. Podczas kontroli, można pokazać kod QR na swoim smartfonie lub wydrukować potwierdzenie. Co ważne, Dzieci mogą być wpisane na formularzu osoby dorosłej podróżującej z nimi. Zapoznaj się ze szwajcarską ikonografiką, która w klarowany sposób przedstawia zasady m.in. dla osób przylatujących do Szwajcarii. Pakiet szczegółowych informacji znajdziesz na stronie Federal Office Of Public Health.

INFORMACJE DOT. LOTU POWROTNEGO DO POLSKI

Jak wiemy, od 28 grudnia 2020 roku wszystkie osoby przylatujące czy wjeżdżające do Polski publicznym transportem zbiorowym BYŁY zobowiązane do poddania się 10-dniowej kwarantannie. W tym momencie, nowe rozporządzenie, które weszło w życie z dniem 23.01.2021 r., daje alternatywę dla kwarantanny w postaci przedstawionego negatywnego wyniku testu. Osoby, które chcą zostać zwolnione z obowiązku kwarantanny „są obowiązane przedłożyć funkcjonariuszowi Straży Granicznej wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 w języku polskim lub w języku angielskim.” Podobne zasady obowiązują w wielu innych krajach europejskich.

Kluczowym jest, aby test został wykonany PRZED przekroczeniem granicy – „przez osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu.” – stanowi rozporządzenie z 22.01.2021 r.”

W związku z powyższym, wychodząc na przeciw Waszym oczekiwaniom, dajemy możliwość skorzystania na miejscu, w LAAX, z usługi testów PCR wraz z UDOKUMENTOWANYM WYNIKIEM DIAGNOSTYCZNYM. Koszt takiego testu to 110 CHF. Materiały do testów pobiera się bezpośrednio w recepcji rezydencji, dokonuje samodzielnego poboru próbki i oddaje do badania w recepcji SIGNINA. Wyniki wysyłane są drogą mailową.

Dodatkowo informujemy, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 22.02.2021 doprecyzowane zostały zasady zwalniania z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ww. rozporządzeniem.

Jesteśmy pewni, że wielu z Was, szczególnie preferującym podróżującym samolotem, usługa testów pozwoli na wyjazd w Alpy bez ciążącego z tyłu głowy i czekającego po powrocie do kraju, obowiązku kwarantanny.

W tym miejscu przypominamy również, że wszyscy nasi Klienci mają możliwość wykonywania bezpłatnych testów (darmowe testy obowiązują do 31.03.2021). Testy można wykonać przed wyjazdem z LAAX, tak, aby mieć pewność, że wracamy do kraju oraz naszych bliskich zdrowi i bezpieczeni. Zaznaczamy jednak, że bezpłatne testy pozbawione są dokumentacji, więc ich wynik nie stanowi podstawy do zwolnienia z obowiązku kwarantanny. 

Dodatkowo, zaznaczamy, że KWARANTANNA NIE OBOWIĄZUJE OSÓB WRACAJĄCYCH DO POLSKI SAMOCHODEM OSOBOWYM (od 27.02.2021 z wyłączeniem Czech i Słowacji). Rekomendujemy trasę przez Austrię i Niemcy.