Every participant of our camps is insured with AXA insurance company. The mandatory insurance includes amateur winter sports for 6 days (period of validity of the skipass). The insurance is valid during the stay outside of Poland and includes:

During camps in Switzerland:

Medical costs and assistance: 15000 EUR

Accident insurance: 2500 EUR

Baggage insurance: 200 EUR

Rescue costs: 5000 EUR

 

During camps in Austria, France and Italy:

Medical costs and assistance: 10000 EUR

Accident insurance: 2000 EUR

Baggage insurance: 200 EUR

Rescue costs: 5000 EUR

Additionally, we recommend extending the mandatory insurance to one of the higher levels:

Medical costs and assistance: 10000 EUR

Accident insurance: 2000 EUR

Baggage insurance: 200 EUR

Rescue costs: 5000 EUR

Third-party insurance related to skiing, windsurfing and similar sports: 10000 EUR

Medical costs and assistance including higher risk sports (like freeriding): 30000 EUR

Accident insurance: 4000 EUR

Baggage insurance: 200 EUR

Rescue costs: 5000 EUR

Third-party insurance related to skiing, windsurfing and similar sports: 10000 EUR

Third-party insurance: 50000 EUR

Sport equipment: 700 EUR

KL wraz z assistance i AS (100 000 EUR)
KL skutków chorób przewlekłych i nowotworowych do wysokości 10%  sumy ubezpieczenia KL (10 000 EUR)
NNW (plus włączona tabela nr 2 skręceń i zwichnięć, 4 000 EUR)
BAGAŻ PODRÓŻNY (400 EUR)
KOSZTY POSZUKIWAŃ I RATOWNICTWA (6 000 EUR)
NWS (śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku 100% SU NNW)
SPRZĘT SPORTOWY (700 EUR)
OC Cywilne (szkody osobowe 50 000 EUR, szkody rzeczowe 5000 EUR)
OC Sport (szkody osobowe 10 000 EUR, szkody rzeczowe 100 EUR)
Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego (200 EUR)
Ubezpieczenie opóźnienia lotu (200 EUR)
Ubezpieczenie gotówki wypłacanej z bankomatu utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku (150 EUR)
Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem pozostawionego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej (3 500 EUR)
Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski (250 EUR)
Świadczenie dzienne w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych (20 EUR)
Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego (20 EUR na każdy dzień dla 1 osoby)
KL na terenie RP i koszty rehabilitacji na terenie RP w następstwie nieszczęśliwego wypadku do sumy ubezpieczenia (do sumy ubezpieczenia 10 000 PLN)
Koszty środków pomocniczych do sumy ubezpieczenia (do sumy ubezpieczenia 1000 PLN)

We recommend to all of our clients to have a valid EU health insurance card.

 

We also suggest to buy a trip cancellation travel insurance. It entitles clients up to 100 % refund of trip costs in case of sudden, unexpected accidents. Cost of this insurance depends on the chosen trip.