BEZPIECZNY WYJAZD  – COVID  – 19 – LAAX

Stan na 5 listopada 2020 r.

 Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja, zarówno w Polsce jak i w Szwajcarii, i w całej Europie zmienia się dynamicznie. Zmieniają się regulacje w zakresie wprowadzanych środków ostrożności, restrykcji. Niepewność towarzyszy nam wszystkim. Dokładamy jednak wszelkich starań, żeby Państwa wyjazd był bezpieczny, także pod względem finansowym.

Szczegółowe, aktualizowane na bieżąco informacje na temat obowiązujących przepisów wjazdowych, zasad obowiązujących w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, znajdą Państwo na stronach: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych i https://www.bag.admin.ch.

SUPER OFERTA

w dniach 2.11 – 30.11.2020 – Zaliczka tylko 500 PLN/os.

BEZPIECZEŃSTWO NA WYJEŹDZIE

Laax wprowadziło środki ostrożności – VIDEO, tak by w jak najwyższym stopniu zadbać o bezpieczeństwo podróżnych, nie pozbawiając ich jednak radości z zimowego urlopu.

  • Konieczność zakrywania nosa i ust we wszystkich przestrzeniach zamkniętych, w kolejkach do wyciągów oraz w sytuacjach transportowych.
  • Zamawianie dań oraz posiłków w samoobsługowych restauracjach (GALAAXY, Vorab, Nagens) będzie się odbywało za pomocą aplikacji „Inside Laax” lub w specjalnych automatach do zamawiania oraz będzie dostarczane bezpośrednio do stolika przez obsługę.
  • W restauracjach należy mieć zakryte usta i nos aż do momentu zajęcia stolika.
  • W trakcie wysokiego sezonu i większej ilości turystów w resorcie może zostać wydłużony czas pracy wyciągów, aby „rozładować” ewentualne kolejki do wyciągów.
  • W gondolach okna pozostaną otwarte, jak długo to będzie możliwe, ażeby zapewnić lepszą wentylację. Gondole będą jeździć bez przerw, aby zmniejszyć czas oczekiwania i zredukować ewentualne kolejki.
  • Bary będą działać normalnie, ale konsumpcja będzie się mogła odbywać tylko przy stolikach, a co za tym idzie ilość miejsc będzie ograniczona.
  • Zaplanowane eventy takie jak LAAX Open oraz SuddenRushBanked Slalom odbędą się w normalnym trybie, ale bez imprez towarzyszących

Więcej informacji nt. funkcjonowania resortu LAAX FlimsFalera i rockresort znaleźć można pod linkiem: https://www.flimslaax.com/en/covid-19 oraz https://www.rocksresort.com/en/clean-safe/#Q&A

Event plany, szkolenia

Event plany wyjazdowe odbędą się zgodnie z obowiązującymi zaleceniami co do COVID w zakresie ilości osób spotykających się w jednym miejscu i czasie, a szkolenia SKI / SNB odbędą w grupach liczących nie więcej niż 10 osób.

ODWOŁANIE WYJAZDU/REZYGNACJA Z PODRÓŻY

W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności mających znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej, w szczególności takich jak:

– zamknięty resort,

– konieczność odbycia kwarantanny po przyjeździe do resortu,

– zamknięte granice (Polski, Szwajcarii lub krajów tranzytowych),

możliwe jest odwołanie wyjazdu przez Zero Gravity lub rezygnacja Klienta za zwrotem wszystkich dokonanych wpłat na poczet wyjazdu.

  • W przypadku konieczności odwołania wyjazdu z powodu COVID – 19 na mocy ustawy z dnia 17.09.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, został powołany specjalny Fundusz Zwrotów oraz Fundusz Pomocowy, z którego realizowane są zwroty środków dla klientów. Następuje to po 14 dniach od pozytywnej weryfikacji wniosków przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
  • Istnieje też możliwość przełożenia bezkosztowo wyjazdu na inny termin w trakcie sezonu zimowego 2020/21 oraz 2021/2022 (z uwzględnieniem różnicy ceny wybranych wyjazdów) lub
  • Pobrania Vouchera o wartości oryginalnej rezerwacji do wykorzystania przez 365 dni na poczet innego wyjazdu z oferty Zero Gravity roku tj. z uwzględnieniem oferty letniej ZG.

UBEZPIECZENIE

Ubezpieczenie AXA, które oferujemy w standardzie, obejmuje leczenie skutków zarażenia się COVID – 19. Rekomendujemy jednak rozszerzenie ubezpieczenia. I tak:

KWARANTANNA

W chwili obecnej nie ma obowiązku odbywania kwarantanny po przyjeździe do Szwajcarii ani po powrocie z Laax. Dotyczy to również przejazdu przez kraje tranzytowe tj. Niemcy, Austrię, Czechy. Jednak obowiązek odbycia kwarantanny może zostać nałożony na każdego z nas indywidualnie, zarówno przed wyjazdem, w jego trakcie, jak i po powrocie.

Przed wyjazdem

Udokumentowana kwarantanna czy choroba COVID 19, jak każda inna choroba czy wypadek losowy, nie uprawnia do bezkosztowej rezygnacji z wyjazdu, rezygnacja taka możliwa jest na zasadach określonych w OWU. Dlatego też rekomendujemy dodatkowe ubezpieczenie w tym zakresie. Zero Gravity, we współpracy z Allianz Polska S.A., oferuje ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, obejmujące zwrot kosztów wyjazdu w przypadku konieczności pozostania w kwarantannie przed wyjazdem. Możliwa jest także, nie później jednak niż na 6 dni przed terminem wyjazdu, bezkosztowa zmiana terminu wyjazdu na inny w trakcie sezonu zimowego 2020/21 (z uwzględnieniem różnicy ceny wybranych wyjazdów i dostępności wolnych miejsc).

W trakcie pobytu w Laax

Oczywiście, jeśli decyzją władz, wjazd do Laax będzie wiązał się z koniecznością odbycia kwarantanny na miejscu, wyjazd zostanie odwołany.

Kwarantannę co do indywidualnych osób nakłada i określa jej zasady specjalna jednostka sanitarna, podejmując kroki adekwatne do konkretnej sytuacji. Jeśli test na obecność koronawirusa jest negatywny, na ogół można wrócić do domu, szczególnie jeśli dysponują Państwo własnym samochodem. W przypadku wyniku pozytywnego kwarantanna odbywa się na miejscu. Koszty kwarantanny na warunkach określonych w OWU pokrywa ubezpieczyciel . Dlatego rekomendujemy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, które pokrywa koszty kwarantanny, powrotu, jak i niewykorzystanych świadczeń w przypadku skrócenia pobytu.

Po powrocie do Polski

W chwili obecnej nie ma obowiązku odbywania kwarantanny po powrocie z zagranicy. Ewentualne wprowadzenie takiego obowiązku nie będzie stanowiło podstawy do bezkosztowej rezygnacji z wyjazdu, jednak ZG umożliwia, nie później jednak niż na 6 dni przed terminem wyjazdu, zmianę terminu wyjazdu bezkosztowo w trakcie sezonu zimowego 2020/2021 oraz 2021/2022(z uwzględnieniem różnicy ceny wybranych wyjazdów i dostępności wolnych miejsc).

Organizacja biura Zero Gravity

Od 16 marca biuro Zero Gravity pracuje w trybie zdalnym. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach 10.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku. Prosimy o wyrozumiałość w przypadku opóźnień w komunikacji lub jakichkolwiek innych utrudnień.