Z doświadczenia wiemy jak ważna dla Klientów jest wiarygodność biura podróży. Przez lata pracowaliśmy na to, żebyś chciał i mógł nam zaufać. Poniżej znajdziesz listę dokumentów, potwierdzających rzetelność naszej firmy.

Gwarancja ubezpieczeniowa

Gwarancja ubezpieczeniowa jest jedną z czynności ubezpieczeniowych. Stanowi pisemne zobowiązanie zakładu ubezpieczeń (gwaranta) do wypłaty na rzecz beneficjenta (podmiotu, na rzecz którego została wystawiona gwarancja) określonej sumy pieniężnej, na jego żądanie i oświadczenie, w sytuacji, w której dłużnik (wnioskodawca gwarancji) nie realizuje swoich zobowiązań (określonych w gwarancji) wobec beneficjenta.

Wpis do rejestru organizatorów turystyki

Dokument wymagany jest jeśli prowadzona ma być działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych.

Przed podpisaniem umowy warto też zapoznać się z zestawem poniższych dokumentów. Dzięki temu unikniemy nieporozumień i niepotrzebnego stresu w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach:

Ogólne Warunki Uczestnictwa Zero Gravity Sp. z o.o., sp. k.

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez nasze biuro.

OWU Kontynenty Grupowe

Ogólne warunki ubezpieczenia w imprezach organizowanych przez nasze biuro.

OWU Multitravel

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez nasze biuro.

Ubezpieczenie na wypadek rezygnacji UNIQA

Ważne informacje odnośnie ubezpieczenia kosztów rezygnacji UNIQA

OWU NNW na terenie RP

Ważne informacje odnośnie ubezpieczenia NNW w Polsce.

Certyfikat ochrony COVID - 19 - ALLIANZ

Ważne informacje do umowy ubezpieczenia zawartej w oparciu o OWU W PODRÓŻY GLOBTROTER.

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia W PODRÓŻY GLOBTROTER ALLIANZ

UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY GLOBTROTER ALLIANZ

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.