Polityka prywatności

Kto jest administratorem danych

Administratorem danych osobowych jest Zero Gravity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Rosoła 50a.

Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu

W celu świadczenia usług i wykonywania umów Zero Gravity zbiera i przetwarza dane osobowe takie jak: dane logowania konta – adres email i hasło, przy rejestracji w naszym serwisie, imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, datę i miejsce urodzenia, numer telefonu, dane paszportowe, inne dane z dokumentu tożsamości, dane ubezpieczeniowe, istotne dane medyczne, informacje na temat zakupów i płatności, szczegóły wysyłanych przez nas wiadomości a także Twoje opinie o naszych usługach.

Za Twoją zgodą podane przez Ciebie dane będziemy wykorzystywać w celach marketingowych, w tym poprzez newsletter informując Cię o wydarzeniach, szczegółach wyjazdów, promocjach i akcjach towarzyszących.

Ochrona danych osobowych

Mamy świadomość, jak ważna jest ochrona danych osobowych, dlatego stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą, nieuprawnionym dostępem wykorzystaniem czy ujawnieniem.

Bezpieczeństwo danych zależy również od Ciebie dlatego np. hasło dostępu do konta zachowaj w tajemnicy.

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane jedynie tak długo, jak będzie to niezbędne dla celów dla których zostały zebrane, do czasu upływu terminu przedawnienia związanych z zawartą umową lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa. Jeśli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych będziemy je przetwarzać do czasu gdy zgody w tym zakresie nie cofniesz.

Przekazywanie danych innym podmiotom

By umożliwić świadczenie usług na Twoją rzecz przekazujemy Twoje dane naszym partnerom handlowym np. hotelom, przewoźnikom, ubezpieczycielowi. Twoje dane osobowe mogą być również powierzone naszym współpracownikom w tym dostawcom usług IT, księgowym, audytorom, prawnikom a także organom administracji innym służbom państwowym i sądom.

Uzyskiwanie dostępu, aktualizacja, cofnięcie zgody

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania a także ich przenoszenia. Jeśli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych w każdej chwili możesz ją cofnąć. W powyższych przypadkach, jak również w sytuacji gdy masz zastrzeżenia do sposobu gromadzenia, przechowywania czy korzystania przez nas z udostępnionych nam danych skontaktuj się z nami info@zerogravity.pl

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli masz zastrzeżenia związane z przetwarzaniem przez nas danych a nasza odpowiedź Cię nie satysfakcjonuje, masz prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

_____________________________________

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji, na urządzeniach Użytkownika, za pomocą plików Cookies.
1. Ogólne zasady dotyczące postępowania przez Administratora z danymi osobowymi Użytkowników
 
a) Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody. Jedynym przypadkiem, gdy będziemy zobligowani to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.b) Jedynie za zgodą Użytkownika, podane przez niego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.c) Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu w Serwisie, subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera). W tych przypadkach wymagane jest podanie określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu połączeniem.d) Dokonanie przez Użytkownika zakupu i jednoczesna rejestracja w systemie wiążą się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Oczywiście informacje te służą tylko i jedynie do celów realizacji wyjazdów.2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

a) Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

b) Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

–  Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

–  Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

c) Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

3. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

a) Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

–  Konfiguracji serwisu
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
• rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

– Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
• utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
• poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
• optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

– Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
• umożliwienie korzystania w Serwisie z funkcji „Profil Użytkownika”

– Analiz i badań oraz audytu oglądalności
• tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

– Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

b) Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

– prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube.

– zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics.

– prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense.

– wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, Pinterest.com.

4. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

a) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

b) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.