Z doświadczenia wiemy jak ważna dla Klientów jest wiarygodność biura podróży. Przez lata pracowaliśmy na to, żebyś chciał i mógł nam zaufać. Poniżej znajdziesz listę dokumentów, potwierdzających rzetelność naszej firmy.

Gwarancja ubezpieczeniowa

Gwarancja ubezpieczeniowa jest jedną z czynności ubezpieczeniowych. Stanowi pisemne zobowiązanie zakładu ubezpieczeń (gwaranta) do wypłaty na rzecz beneficjenta (podmiotu, na rzecz którego została wystawiona gwarancja) określonej sumy pieniężnej, na jego żądanie i oświadczenie, w sytuacji, w której dłużnik (wnioskodawca gwarancji) nie realizuje swoich zobowiązań (określonych w gwarancji) wobec beneficjenta.

Wpis do rejestru organizatorów turystyki

Dokument wymagany jest jeśli prowadzona ma być działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych.

Przed podpisaniem umowy warto też zapoznać się z zestawem poniższych dokumentów. Dzięki temu unikniemy nieporozumień i niepotrzebnego stresu w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach:

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ZERO GRAVITY GRUPPE SP. Z O.O.

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez nasze biuro.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group wyjazdów turystycznych „Ubezpieczeni w podróży”

Ogólne warunki ubezpieczenia w imprezach organizowanych przez nasze biuro.

Wiener OWU kosztów rezygnacji

Ważne informacje odnośnie ubezpieczenia kosztów rezygnacji Wiener

Aneks nr.1 do OWU Wiener kosztów rezygnacji

Dodatkowe powody rezygnacji związane z ciążą oraz COVID-19 bez zachorowania

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń́

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń́

Tabela norm procentowych uszczerbku na zdrowiu

Tabela norm procentowych uszczerbku na zdrowiu