STANDARDOWA PROCEDURA UBEZPIECZENIA UNIQA

Zero Gravity zaleca także wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji UNIQA. Pozwala ono na zwrot do 100% poniesionych, a niezrefundowanych kosztów, w przypadku nagłej, nieprzewidzianej rezygnacji  z wyjazdu (losowe zdarzenie, wymagające odpowiedniego potwierdzenia). Koszt ubezpieczenia zależny jest od rodzaju wyjazdu, a szczegóły znajdują się TUTAJ.

Prosimy również pamiętać, ze w przypadku zmiany ceny wyjazdu, objętej ubezpieczeniem od kosztów rezygnacji np. w wyniku dokupienia szkoleń lub innych opcji dodatkowych, należy dokonać dopłaty do ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. W innym wypadku dokupione świadczenia dodatkowe nie będą objęte ochroną ubezpieczeniową. Koszt dopłaty do składki będzie wyliczany indywidualnie.

____

Każdy uczestnik wyjazdu jest obligatoryjnie ubezpieczany w UNIQA w wariancie, który zawiera zwyżkę za amatorskie uprawianie sportów zimowych na okres ważności skipassu (6 dni) oraz letnich. Ubezpieczenie obowiązuje w czasie pobytu poza granicami RP na wyjeździe i obejmuje:

W trakcie wyjazdów do Szwajcarii:
KL z assistance: 15 000 EUR
NNW (bez tabeli skręcenia i zwichnięcia): 2 500 EUR
BAGAŻ PODRÓŻNY: 200 EUR
KOSZTY RATOWNICTWA: 5 000 EUR

W trakcie wyjazdów do Francji, Włoch i Portugalii:
KL z assistance: 10 000 EUR
NNW (bez tabeli skręcenia i zwichnięcia): 2 000 EUR
BAGAŻ PODRÓŻNY: 200 EUR
KOSZTY RATOWNICTWA: 5 000 EUR

W trakcie wyjazdów do Egiptu:
KL z assistance: 30 000 EUR
NNW (bez tabeli skręcenia i zwichnięcia): 4 000 EUR
BAGAŻ PODRÓŻNY: 200 EUR
KOSZTY RATOWNICTWA: 5 000 EUR

Istnieje również możliwość rozszerzenia składki o zwyżkę za choroby przewlekłe. Prosimy o kontakt z biurem celem wyliczenia składki na adres mailowy: info@zerogravity.pl

Dodatkowo zalecamy wykupienie ubezpieczeń, które zawierają rozszerzenie ubezpieczenia obligatoryjnego. Rozszerzenie ubezpieczenia obligatoryjnego obowiązuje tylko w okresie ważności skipassu (6 dni). Poniżej znajdziecie zestawienie możliwości ubezpieczeń oferowanych przez Zero Gravity i UNIQA (zakresy obowiązują tylko w przypadku wyjazdów w obszar Europy):

Ubezpieczenie COMFORT obejmuje:

KL wraz z assistance i AS (20 000 EUR)
NNW (4 000 EUR; bez tabeli skręcenia i zwichnięcia),
BAGAŻ PODRÓŻNY (200 EUR)
KOSZTY RATOWNICTWA (5 000 EUR)
OC zawiązana z uprawianiem narciarstwa, windsurfingu  i jego pochodnych (10 000 EUR)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży KONTYNENTY zatwierdzone uchwałą Zarządu UNIQA Nr UTG/2021/01/12 z dnia 12.02.2021 roku r. (wariant podstawowy, Comfort, Superior)

Istnieje również możliwość rozszerzenia składki o zwyżkę za choroby przewlekłe. Prosimy o kontakt z biurem celem wyliczenia składki na adres mailowy: info@zerogravity.pl

Ubezpieczenie SUPERIOR obejmuje:

KL wraz z assistance i SWR (30 000 EUR)
NNW (4 000 EUR; bez tabeli skręcenia i zwichnięcia)
BAGAŻ PODRÓŻNY (200 EUR)
KOSZTY RATOWNICTWA (5 000 EUR)
OC zawiązana z uprawianiem narciarstwa, windsurfingu  i jego pochodnych (10 000 EUR)
OC CYWILNE (50 000 EUR)
SPRZĘT SPORTOWY (700 EUR)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży KONTYNENTY zatwierdzone uchwałą Zarządu UNIQA Nr UTG/2021/01/12 z dnia 12.02.2021 roku r. (wariant podstawowy, Comfort, Superior).

Istnieje również możliwość rozszerzenia składki o zwyżkę za choroby przewlekłe. Prosimy o kontakt z biurem celem wyliczenia składki na adres mailowy: info@zerogravity.pl

Ubezpieczenie DELUXE obejmuje:

KL wraz z assistance i AS (100 000 EUR)
KL skutków chorób przewlekłych i nowotworowych do wysokości 10%  sumy ubezpieczenia KL (10 000 EUR)
KOSZTY POSZUKIWAŃ I RATOWNICTWA (6 000 EUR)
NNW (plus włączona tabela nr 2 skręcenia i zwichnięcia, 4 000 EUR)
NWS (śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku 100% SU NNW) 4 000 EUR
BAGAŻ PODRÓŻNY (400 EUR)
Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego (200 EUR)
Ubezpieczenie opóźnienia lotu (200 EUR)
OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) – szkody osobowe 50 000 EUR
OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) – szkody rzeczowe 5 000 EUR
OC (odpowiedzialność cywilna sportowa) – szkody osobowe 10 000 EUR
OC (odpowiedzialność cywilna sportowa ) – szkody rzeczowe 1 000 EUR
Ubezpieczenie gotówki wypłacanej z bankomatu utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku (150 EUR)
Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem pozostawionego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej (3 500 EUR)
Ubezpieczenie sprzętu sportowego (700 EUR)
Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski (250 EUR)
Świadczenie dzienne w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych (20 EUR)
Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego (20 EUR na każdy dzień dla 1 osoby)
KL na terenie RP i koszty rehabilitacji na terenie RP w następstwie nieszczęśliwego wypadku do sumy ubezpieczenia (do sumy ubezpieczenia 10 000 PLN)
Koszty środków pomocniczych do sumy ubezpieczenia (do sumy ubezpieczenia 1 000 PLN)

Pełna informacja na temat zakresu ubezpieczenia dostępna jest w: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży indywidualnych KONTYNENTY MultiTravel zatwierdzone uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. nr MLT18/2021/03/09  z dnia 09.03.2021. (wariant Deluxe).

Ubezpieczenie DELUXE SWR obejmuje:

KL wraz z assistance i SWR (100 000 EUR)
KL skutków chorób przewlekłych i nowotworowych do wysokości 10%  sumy ubezpieczenia KL (10 000 EUR)
KOSZTY POSZUKIWAŃ I RATOWNICTWA (6 000 EUR)
NNW (plus włączona tabela nr 2 skręcenia i zwichnięcia, 4 000 EUR)
NWS (śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku 100% SU NNW) 4 000 EUR
BAGAŻ PODRÓŻNY (400 EUR)
Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego (200 EUR)
Ubezpieczenie opóźnienia lotu (200 EUR)
OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) – szkody osobowe 50 000 EUR
OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) – szkody rzeczowe 5 000 EUR
OC (odpowiedzialność cywilna sportowa) – szkody osobowe 10 000 EUR
OC (odpowiedzialność cywilna sportowa ) – szkody rzeczowe 1 000 EUR
Ubezpieczenie gotówki wypłacanej z bankomatu utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku (150 EUR)
Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem pozostawionego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej (3 500 EUR)
Ubezpieczenie sprzętu sportowego (700 EUR)
Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski (250 EUR)
Świadczenie dzienne w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych (20 EUR)
Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego (20 EUR na każdy dzień dla 1 osoby)
KL na terenie RP i koszty rehabilitacji na terenie RP w następstwie nieszczęśliwego wypadku do sumy ubezpieczenia (do sumy ubezpieczenia 10 000 PLN)
Koszty środków pomocniczych do sumy ubezpieczenia (do sumy ubezpieczenia 1 000 PLN)

Pełna informacja na temat zakresu ubezpieczenia dostępna jest w: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży indywidualnych KONTYNENTY MultiTravel zatwierdzone uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. nr MLT18/2021/03/09  z dnia 09.03.2021. (wariant Deluxe).

Ubezpieczenie DELUXE SE obejmuje:

KL wraz z assistance i SE (100 000 EUR)
KL skutków chorób przewlekłych i nowotworowych do wysokości 10%  sumy ubezpieczenia KL (10 000 EUR)
KOSZTY POSZUKIWAŃ I RATOWNICTWA (6 000 EUR)
NNW (plus włączona tabela nr 2 skręcenia i zwichnięcia, 4 000 EUR)
NWS (śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku 100% SU NNW) 4 000 EUR
BAGAŻ PODRÓŻNY (400 EUR)
Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego (200 EUR)
Ubezpieczenie opóźnienia lotu (200 EUR)
OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) – szkody osobowe 50 000 EUR
OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) – szkody rzeczowe 5 000 EUR
OC (odpowiedzialność cywilna sportowa) – szkody osobowe 10 000 EUR
OC (odpowiedzialność cywilna sportowa ) – szkody rzeczowe 1 000 EUR
Ubezpieczenie gotówki wypłacanej z bankomatu utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku (150 EUR)
Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem pozostawionego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej (3 500 EUR)
Ubezpieczenie sprzętu sportowego (700 EUR)
Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski (250 EUR)
Świadczenie dzienne w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych (20 EUR)
Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego (20 EUR na każdy dzień dla 1 osoby)
KL na terenie RP i koszty rehabilitacji na terenie RP w następstwie nieszczęśliwego wypadku do sumy ubezpieczenia (do sumy ubezpieczenia 10 000 PLN)
Koszty środków pomocniczych do sumy ubezpieczenia (do sumy ubezpieczenia 1 000 PLN)

Pełna informacja na temat zakresu ubezpieczenia dostępna jest w: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży indywidualnych KONTYNENTY MultiTravel zatwierdzone uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. nr MLT18/2021/03/09  z dnia 09.03.2021. (wariant Deluxe).

Wszystkim Klientom rekomendujemy wyrobienie karty EKUZ. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego otrzymasz w najbliższym oddziale NFZ, bezpłatnie i szybko (3-5 dni), nawet na chwilę przed zaplanowanym wyjazdem. Zaufajcie nam i zdobytemu przez lata doświadczeniu, które pokazuje, że placówki medyczne za granicą (na terenie UE i krajów należących do EFTA) działają zdecydowanie sprawniej, jeśli pacjent ma ze sobą kartę. Kartę otrzymuje każdy, kto ma ubezpieczenie zdrowotne w NFZ lub posiada prawo do korzystania z opieki medycznej w Polsce. Wniosek o wydanie można złożyć w formie on-line, a samą EKUZ odbiera się osobiście albo dostaje się pocztą. Procedura jest wyjątkowo prosta, a profity płynące z posiadania karty ogromne. Zatem czas na wypełnienie wniosku!