Ubezpieczenie kosztów rezygnacji- UBEZPIECZ SWOJA REZERWACJĘ

Zero Gravity zaleca wykupienie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z uczestnictwa w wyjeździe lub kosztów związanych z wcześniejszym powrotem z wyjazdu do Polski. Pozwala ono na zwrot do 100% poniesionych kosztów, w przypadku nagłej, nieprzewidzianej anulacji wyjazdu (losowe zdarzenie lub nagłe zachorowanie, wymagające odpowiedniego potwierdzenia). Koszt ubezpieczenia zależny jest od rodzaju wyjazdu (krajowy bądź zagraniczny) oraz wybranego wariantu, a szczegóły ubezpieczenia wraz z wymienionymi powodami rezygnacji znajdują się w TUTAJ.

Prosimy również pamiętać, że w przypadku zmiany ceny wyjazdu, objętej ubezpieczeniem od kosztów rezygnacji np. w wyniku dokupienia szkoleń lub innych opcji dodatkowych, należy dokonać dopłaty do ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. W innym wypadku dokupione świadczenia dodatkowe nie będą objęte ochroną ubezpieczeniową. Koszt dopłaty do składki będzie wyliczany indywidualnie.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji standard na Europę oraz Egipt pozwala na zwrot do 100% poniesionych kosztów, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa przed wyjazdem (np. z powodu choroby, śmierci osoby bliskiej, zwolnienia z pracy, kradzieży lub utraty dokumentów niezbędnych w podróży). Wszystkie powody rezygnacji objęte ubezpieczeniem znajdują się TUTAJ oraz w dokumencie OWU.

Istnieje również możliwość rozszerzenia ochrony o zdarzenia związane z zaostrzeniem choroby przewlekłej i nowotworowej. Koszt dodatkowego rozszerzenia to 200 PLN.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji rozszerzone na Europę oraz Egipt pozwala na zwrot do 100% poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wyjeździe oraz dodatkowo wcześniejszego powrotu do Polski z wyjazdu. Wszystkie powody rezygnacji z uczestnictwa w wyjeździe bądź wcześniejszego powrotu z wyjazdu objęte ubezpieczeniem znajdują się TUTAJ oraz w dokumencie OWU. Jest to np. nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek osoby bliskiej; zdarzenia, których skutki dotknęły bezpośrednio mienie Ubezpieczonego, osoby bliskiej lub osoby towarzyszącej (np. kradzież z włamaniem, pożar, uderzenie pioruna, powódź, grad, zapadanie się ziemi, zalanie).

Istnieje również możliwość rozszerzenia ochrony o zdarzenia związane z zaostrzeniem choroby przewlekłej i nowotworowej. Koszt dodatkowego rozszerzenia to 300 PLN.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji standard na Świat (z wykluczeniem Egiptu) pozwala na zwrot do 100% poniesionych kosztów, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa przed wyjazdem (np. z powodu choroby, śmierci osoby bliskiej, zwolnienia z pracy, kradzieży lub utraty dokumentów niezbędnych w podróży). Wszystkie powody rezygnacji objęte ubezpieczeniem znajdują się TUTAJ oraz w dokumencie OWU.

Istnieje również możliwość rozszerzenia ochrony o zdarzenia związane z zaostrzeniem choroby przewlekłej i nowotworowej. Koszt dodatkowego rozszerzenia to 500 PLN.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji rozszerzone na Świat (z wykluczeniem Egiptu) pozwala na zwrot do 100% poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wyjeździe oraz dodatkowo wcześniejszego powrotu do Polski z wyjazdu. Wszystkie powody rezygnacji z uczestnictwa w wyjeździe bądź wcześniejszego powrotu z wyjazdu objęte ubezpieczeniem znajdują się TUTAJ oraz w dokumencie OWU. Jest to np. nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek osoby bliskiej; zdarzenia, których skutki dotknęły bezpośrednio mienie Ubezpieczonego, osoby bliskiej lub osoby towarzyszącej (np. kradzież z włamaniem, pożar, uderzenie pioruna, powódź, grad, zapadanie się ziemi, zalanie).

Istnieje również możliwość rozszerzenia ochrony o zdarzenia związane z zaostrzeniem choroby przewlekłej i nowotworowej. Koszt dodatkowego rozszerzenia to 750 PLN.

STANDARDOWA PROCEDURA UBEZPIECZENIA WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group

 

Każdy uczestnik wyjazdu zagranicznego organizowanego przez Zero Gravity jest ubezpieczany w WIENER TU S.A Vienna Insurance Group. Ubezpieczenie obowiązuje w czasie pobytu poza granicami RP na wyjeździe i obejmuje:

 

W trakcie wyjazdów do Szwajcarii:

 • 15 000 EUR KL (koszty leczenia) w tym zachorowanie na covid-19 z assistance
 • 2 000 EUR NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków wraz z tabelą procentową norm uszczerbkowych w tym: skręcenia i zwichnięcia)
 • 200 EUR BAGAŻ PODRÓŻNY (w tym 50 % sprzęt elektroniczny)
 • 10 000 EUR KOSZTY RATOWNICTWA

 

W trakcie wyjazdów do krajów Unii Europejskiej ( Włochy, Austria):

 • 15 000 EUR KL (koszty leczenia, w tym zachorowanie na covid-19 z assistance)
 • 2 000 EUR NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków wraz z tabelą procentową norm uszczerbkowych w tym: skręcenia i zwichnięcia)
 • 200 EUR BAGAŻ PODRÓŻNY (w tym 50 % sprzęt elektroniczny)
 • 10 000 EUR KOSZTY RATOWNICTWA

 

W trakcie wyjazdów poza Unię europejską (np. Egipt):

 • 40 000 EUR KL (koszty leczenia, w tym zachorowanie na covid-19 z assistance)
 • 4 000 EUR NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków wraz z tabelą procentową norm uszczerbkowych w tym: skręcenia i zwichnięcia)
 • 500 EUR BAGAŻ PODRÓŻNY (w tym 50 % sprzęt elektroniczny)
 • 10 000 EUR KOSZTY RATOWNICTWA

 

W trakcie wyjazdów zimowych na narty ubezpieczenie obejmuje amatorskie uprawianie sportów na okres ważności skipassu ( 6 dni jazdy na nartach).

Istnieje również możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o zwyżkę za choroby przewlekłe i nowotworowe. Prosimy o kontakt z biurem celem wyliczenia składki na adres mailowy: info@zerogravity.pl

 

W celu zapewnienie najlepszej ochrony podczas Twojego wyjazdu rekomendujemy wykupienie pakietu rozszerzającego ubezpieczenie podstawowe.

Poniżej znajdziecie zestawienie możliwości ubezpieczeń oferowanych przez Zero Gravity i WIENER TU S.A. (zakresy obowiązują tylko w przypadku wyjazdów w obszar Europy). Rozszerzenie obowiązuje w okresie ważności skipassu (6 dni).

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Ubezpieczeni W Podróży” zatwierdzone uchwałą Zarządu WIENER TU S.A nr 131/21 z dnia 07.10.2021 roku r.

Ubezpieczenie COMFORT obejmuje:

 • 20 000 EUR KL (w tym zachorowanie na covid-19 wraz z assistance i amatorskie uprawienie sportów zimowych)
 • 4 000 EUR NNW (wraz z tabelą procentową norm uszczerbkowych w tym: skręcenia i zwichnięcia)
 • 4 000 EUR NWS (śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku)
 • 200 EUR BAGAŻ PODRÓŻNY (w tym 50 % sprzęt elektroniczny)
 • 10 000 EUR KOSZTY RATOWNICTWA
 • 10 000 EUR OC SPORT (zawiązane z uprawianiem sportów zimowych i wodnych, w tym szkody na mieniu 50% sumy OC SPORT)

Istnieje również możliwość rozszerzenia składki o zwyżkę za choroby przewlekłe. Prosimy o kontakt z biurem celem wyliczenia składki na adres mailowy: info@zerogravity.pl

Ubezpieczenie COMFORT SWR obejmuje:

 • 20 000 EUR KL (w tym zachorowanie na covid-19 wraz z assistance i sporty wysokiego ryzyka)
 • 4 000 EUR NNW (wraz z tabelą procentową norm uszczerbkowych w tym: skręcenia i zwichnięcia)
 • 4 000 EUR NWS (śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku)
 • 200 EUR BAGAŻ PODRÓŻNY (w tym 50 % sprzęt elektroniczny)
 • 10 000 EUR KOSZTY RATOWNICTWA
 • 10 000 EUR OC SPORT (zawiązane z uprawianiem sportów zimowych i wodnych, w tym szkody na mieniu 50% sumy OC SPORT)

Istnieje również możliwość rozszerzenia składki o zwyżkę za choroby przewlekłe. Prosimy o kontakt z biurem celem wyliczenia składki na adres mailowy: info@zerogravity.pl

SWR ( sporty wysokiego ryzyka) to min. takie sporty jak: alpinizm, downhill MTB, heli-skiing, heli-snowboarding, jazda na rowerze, w tym górskim, po terenie obfitującym w przeszkody (muldy, koleiny skoczne) lub po specjalnie przygotowanych trasach (z wyjątkiem miejskich i turystycznych dróg rowerowych), kite-skiing, kite-snowboarding, wspinaczka wysokogórska, wyczynowa jazda na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, wyprawy w obszary górskie lub wyżynne na wysokości powyżej 3500 m n.p.m.;

Więcej sportów wchodzących w zakres SWR znajdziesz TUTAJ.

Ubezpieczenie SUPERIOR obejmuje:

 • 40 000 EUR KL (w tym zachorowanie na covid-19 wraz z assistance i amatorskie uprawienie sportów zimowych)
 • 4 000 EUR NNW (wraz z tabelą procentową norm uszczerbkowych w tym: skręcenia i zwichnięcia)
 • 4 000 EUR NWS (śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku)
 • 500 EUR BAGAŻ PODRÓŻNY (w tym 50 % sprzęt elektroniczny)
 • 10 000 EUR KOSZTY RATOWNICTWA
 • 25 000 EUR OC SPORT (zawiązane z uprawianiem sportów zimowych i wodnych, w tym szkody na mieniu 50% sumy OC SPORT)
 • 700 EUR SPRZĘT SPORTOWY

Istnieje również możliwość rozszerzenia składki o zwyżkę za choroby przewlekłe. Prosimy o kontakt z biurem celem wyliczenia składki na adres mailowy: info@zerogravity.pl

Ubezpieczenie SUPERIOR SWR obejmuje:

 • 40 000 EUR KL (w tym zachorowanie na covid-19 wraz z assistance i sporty wysokiego ryzyka)
 • 4 000 EUR NNW (wraz z tabelą procentową norm uszczerbkowych w tym: skręcenia i zwichnięcia)
 • 4 000 EUR NWS (śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku)
 • 500 EUR BAGAŻ PODRÓŻNY (w tym 50 % sprzęt elektroniczny)
 • 10 000 EUR KOSZTY RATOWNICTWA
 • 25 000 EUR OC SPORT (zawiązane z uprawianiem sportów zimowych i wodnych, w tym szkody na mieniu 50% sumy OC SPORT)
 • 700 EUR SPRZĘT SPORTOWY

Istnieje również możliwość rozszerzenia składki o zwyżkę za choroby przewlekłe. Prosimy o kontakt z biurem celem wyliczenia składki na adres mailowy: info@zerogravity.pl

SWR ( sporty wysokiego ryzyka) to min. takie sporty jak: alpinizm, downhill MTB, heli-skiing, heli-snowboarding, jazda na rowerze, w tym górskim, po terenie obfitującym w przeszkody (muldy, koleiny skoczne) lub po specjalnie przygotowanych trasach (z wyjątkiem miejskich i turystycznych dróg rowerowych), kite-skiing, kite-snowboarding, wspinaczka wysokogórska, wyczynowa jazda na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, wyprawy w obszary górskie lub wyżynne na wysokości powyżej 3500 m n.p.m.;

Więcej sportów wchodzących w zakres SWR znajdziesz TUTAJ.

Ubezpieczenie DELUXE  obejmuje:

 • 100 000 EUR KL (w tym zachorowanie na covid-19 wraz z assistance i amatorskie uprawianie sportów zimowych)
 • 5 000 EUR NNW (wraz z tabelą procentową norm uszczerbkowych w tym: skręcenia i zwichnięcia)
 • 5 000 EUR NWS (śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku)
 • 800 EUR BAGAŻ PODRÓŻNY (w tym 50 % sprzęt elektroniczny)
 • 10 000 EUR KOSZTY RATOWNICTWA
 • 50 000 EUR OC SPORT (zawiązane z uprawianiem sportów zimowych i wodnych, w tym szkody na mieniu 50% sumy OC SPORT)
 • 800 EUR SPRZĘT SPORTOWY

Istnieje również możliwość rozszerzenia składki o zwyżkę za choroby przewlekłe. Prosimy o kontakt z biurem celem wyliczenia składki na adres mailowy: info@zerogravity.pl

Ubezpieczenie DELUXE SRW obejmuje:

 • 100 000 EUR KL (w tym zachorowanie na covid-19 wraz z assistance i uprawianie sportów wysokiego ryzyka)
 • 5 000 EUR NNW (wraz z tabelą procentową norm uszczerbkowych w tym: skręcenia i zwichnięcia)
 • 5 000 EUR NWS (śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku)
 • 800 EUR BAGAŻ PODRÓŻNY (w tym 50 % sprzęt elektroniczny)
 • 10 000 EUR KOSZTY RATOWNICTWA
 • 50 000 EUR OC SPORT (zawiązane z uprawianiem sportów zimowych i wodnych, w tym szkody na mieniu 50% sumy OC SPORT)
 • 800 EUR SPRZĘT SPORTOWY

UWAGA: Istnieje również możliwość rozszerzenia składki o zwyżkę za choroby przewlekłe. Prosimy o kontakt z biurem celem wyliczenia składki na adres mailowy: info@zerogravity.pl

SWR ( sporty wysokiego ryzyka) to min. takie sporty jak: alpinizm, downhill MTB, heli-skiing, heli-snowboarding, jazda na rowerze, w tym górskim, po terenie obfitującym w przeszkody (muldy, koleiny skoczne) lub po specjalnie przygotowanych trasach (z wyjątkiem miejskich i turystycznych dróg rowerowych), kite-skiing, kite-snowboarding, wspinaczka wysokogórska, wyczynowa jazda na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, wyprawy w obszary górskie lub wyżynne na wysokości powyżej 3500 m n.p.m.;

Więcej sportów wchodzących w zakres SWR znajdziesz TUTAJ.

Wszystkim Klientom rekomendujemy wyrobienie karty EKUZ. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego otrzymasz w najbliższym oddziale NFZ, bezpłatnie i szybko (3-5 dni), nawet na chwilę przed zaplanowanym wyjazdem. Zaufajcie nam i zdobytemu przez lata doświadczeniu, które pokazuje, że placówki medyczne za granicą (na terenie UE i krajów należących do EFTA) działają zdecydowanie sprawniej, jeśli pacjent ma ze sobą kartę. Kartę otrzymuje każdy, kto ma ubezpieczenie zdrowotne w NFZ lub posiada prawo do korzystania z opieki medycznej w Polsce. Wniosek o wydanie można złożyć w formie on-line, a samą EKUZ odbiera się osobiście albo dostaje się pocztą. Procedura jest wyjątkowo prosta, a profity płynące z posiadania karty ogromne. Zatem czas na wypełnienie wniosku!